Nieuws

News

Privacy- en cookieverklaring

Het Lerarenparlement besteedt veel aandacht aan de informatie op deze website. Wij streven naar een foutloos en actueel aanbod. Desondanks kan Het Lerarenparlement geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie op deze site.

Het Lerarenparlement behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade zal worden afgewezen.
Ziet u mogelijkheden om deze website te verbeteren? Hebt u suggesties of informatie?  Wij stellen uw reactie op prijs.

Uw persoonsgegevens

Als u via deze website persoonsgegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw naam en e-maildres, gebruikt Het Lerarenparlement die alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten, bijvoorbeeld om u de nieuwsbrief toe te sturen. Daarmee voldoet Het Lerarenparlement aan de privacywetgeving.
Het Lerarenparlement bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies en webstatistieken

Het Lerarenparlement gebruikt cookies voor webstatistieken, onderzoek en formulieren.

Cookies voor onderzoek en webstatistieken bieden inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Die informatie helpt ons de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door extra informatie te plaatsen of door het gebruiksgemak te verbeteren.

Omdat deze cookies geen invloed hebben op uw privacy, vallen ze onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vraagt Het Lerarenparlement geen toestemming om deze cookies te plaatsen.

Het Lerarenparlement gebruikt ook een cookie om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verstuurt. Aan het eind van uw bezoek wordt de cookie automatisch verwijderd.

Cookievermelding

Deze website gebruikt cookies. Om video's af te kunnen spelen, maakt deze website gebruik van derden. Deze kunnen marketingcookies bij deze video's  insluiten.

hetlerarenparlement_diap_logo.png
©2020 Lerarenparlement