Nieuws

News

Stem van de leraar

Stem van de leraar

Het Lerarenparlement is er voor en door leraren. Maar wat houdt dit precies in? Afgevaardigde en secretaris Ageeth Bos legt het uit.
 
De Wet Beroep Leraar, die per 1 augustus 2017 is ingegaan, geeft leraren meer zeggenschap over het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Hoe gaan leraren dat merken in de praktijk en hoe kunnen zij daar invloed op uitoefenen? ‘Dat is een van de vragen waarover het Lerarenparlement zich buigt’, vertelt Ageeth Bos. ‘Ons doel is om van leraren in het po, vo, so en mbo een sterke beroepsgroep te maken. Door ervoor te zorgen dat ze een stem hebben richting overheid en andere stakeholders, zodat er niet alleen over hen, maar ook mét hen wordt gepraat. Mooi voorbeeld hiervan is het Lerarenregister, dat niet werd gedragen door leraren zelf. De minister heeft de invoering van het verplichte register opgeschort onder andere op ons aanraden. Uiteraard hebben we onze stem laten horen over het voorlopig advies van Alexander Rinnooy Kan om te komen tot een sterke beroepsgroep.’

Vijf programmalijnen

Om invulling te geven aan zijn missie heeft het Lerarenparlement voor de komende twee jaar vijf programmalijnen uitgezet: het ontwikkelen van een visie, het bouwen van een netwerk, stelling nemen, bouwen aan een stabiele organisatie en voorbereiden op de verkiezingen van het volgende Lerarenparlement. Bos: ‘Wij zien onszelf als wegbereiders voor de volgende lichting Lerarenparlementariërs. Het is de bedoeling dat wij, bij de volgende verkiezingen, een flink eind op weg zijn met de uitvoering van onze programmalijnen.’

Zelfbewuste professional

Essentie van de programmalijnen is dat het Lerarenparlement de verbinding zoekt richting overheid, andere stakeholders en richting achterban. ‘Wij vertegenwoordigen de beroepsgroep, wij hebben geen politieke of vakbondsbelangen. In die zin hebben wij echt iets toe te voegen aan het onderwijslandschap. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere onderwijsorganisaties. Bijvoorbeeld met vakverenigingen.’ Wanneer ziet het Lerarenparlement zijn missie als geslaagd? ‘Daarover kan ik heel kort zijn’, besluit Bos. ‘Als het gesprek gaat over professionele ruimte en de leraar daarin als zelfbewuste professional de regie neemt.’

hetlerarenparlement_diap_logo.png
©2020 Lerarenparlement